Tjänster

Agi-misson

Kultur – Struktur – Kvalitet
Ledarskap – Organisation – Lärande
Hållbarhet – Jämlikhet – Jämställdhet

 Arbeta med mig om du vill:
– utveckla dig själv och ditt ledarskap
– skapa en bättre verksamhetsstyrning, processer och kvalitet
– integrera jämställdhet, jämlikhet och mångfald i det du gör
– utveckla lärandet där du verkar
Arbeta inte med mig om du:
– vill slippa ta tag i det som är viktigt
– redan kan allt själv
– tycker att det är bra som det är

DimensionerUtgångspunkter

I mitt arbete vill lyfta fram två dimensioner. Den första handlar om balansen och samspelet mellan organisation och individ. För att nå framgång i utvecklings- och förändringsarbete är det nödvändigt att beakta dels organisationen; syfte, uppdrag, kultur och struktur, och dels individen; drivkrafter, värderingar, gruppklimat, kompetens och delaktighet. Insatser inom det ena området måste samspela med det andra området.

Den andra dimensionen handlar om vad vi kan tillföra under vårt arbete tillsammans, med teorier och förklaringsmodeller i ena änden och praktiska angreppssätt och verktyg i den andra. Målet med insatserna måste vara att du som kund får både förklaringsmodeller för det som händer i organisationen, men också kunskap och färdighet att arbeta praktiskt även efter konsultinsatsens avslutande.

Det här kan vi hjälpa dig och din organisation med:
Vad och Varför:
– Visioner och Mål
Hur:
– Kultur och värderingar
– Ramar – processer och aktiviteter
Genom:
– Ledarskap
– Styrning
– Balans
Resultat och effekt:
– Önskade tillstånd