Jesper Jansson

JJinstaJJbwJJny
Jag är grundare och VD för Agincourt AB där jag verkar som organisations- och ledarskapskonsult. Numera finns bopålarna i Uppsala och mitt arbetsfält finns över hela landet och ibland även internationellt.

Efter att ha provat både det offentliga och privata har jag idag hittat en glädje i att få arbeta med människor, ledarskap och utveckling med Agincourt som bas. Jag har under många år arbetat med organisations- och grupputveckling, ledarskap, kvalitet och lärande i organisationer, som chef och konsult med kunder i både privat- och offentlig sektor, i Sverige och internationellt. De främsta arbetsområdena är utveckling och stöd kring verksamhetsstyrning, ledarskapshandledning, utbildningsutveckling och jämställdhet liksom övriga hållbarhetsfrågor. Kunderna spänner mellan Sveriges Kommuner och Landsting och en av Sveriges största banker – med allt däremellan!

Jag har en bakgrund som personalutvecklingspedagog, lärare och skolledare med inriktning på vuxnas lärande och företagsutveckling, och är utbildad handledare för Utvecklande Ledarskap (UL), har en Building Excellence Qualification (BEQ), är Belbin Get Set ackrediterad och har ett Basic-certifikat i Kommunikologi. Tidigare har jag även verkat som UGL-handledare. Jag har varit examinator för Kvalitetsutmärkelsen Svenska Skola och är nu aktiv i SIQs examinatorsprocess för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Under ett antal år har jag varit utvecklingsansvarig, handledare och examinator för JGL (tidigare Jämställdhet Göra Lära, numera Jämställdhet Genus Ledarskap), ett ledarutvecklingskoncept kring praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. I samband med det har jag varit knuten till Försvarshögskolans Institution för Ledarskap och Management som konceptansvarig.

Bland styrelserelaterade uppdrag så sitter jag i verkställande utskottet i styrelsen för International Learning Styles Network (ILSN), är revisor i Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna och har tidigare även suttit i ett antal företagsstyrelser.

Mitt bidrag till dig som kund är att vara en utvecklare och samordnare med praktiskt fokus, där förmågan att få människa, struktur och kultur att hitta varandra är en av mina främsta förmågor.

Bli inte förvånad om du hittar inslag av historia, kalligrafi, vin eller mat i anslutning till det jag gör – intressen begränsar sig sällan bara till fritiden…

Telefon: 018-42 90 60
E-post: jesper@agincourt.se
Twitter: @jesperjansson